„Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19”

„Чикън груп” ООД – гр. Бургас на 20.01.2021г получи финансово подпомагане в размер на 97 790лв. от Държавен фонд „Земеделие” по мярка 21 „ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ СОVID-19” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2021 – 2022г.