Инвестиционно намерение по проект „Бизнес модел на енергийната ефективност в трансграничния регион от Чикън Груп ООД и Айтач Ет ООД- Green Food“

Инвестиционно намерение по проект „Бизнес модел на енергийната ефективност в трансграничния регион от Чикън Груп ООД и Айтач Ет ООД- Green Food“, кандидатстващ за финансиране по програмата за ТГС Interreg VI -A IPA България – Турция 2021-2027, покана № 2021ТС16 IPCB005-2023-3