Месото на птиците в сравнение с месото на млекопитаещите животни има много по-малко съединителна тъкан…

повече информация