Корпоративни

Чикън груп ООД има изградена логистична мрежа почти в цяла България с изключение на Северозападния и Югозападен регион. За обслужването на районите, където не осъществява директна доставка, компанията работи с над 20 фирми дистрибутори и складове на едро.

Бургас

Ямбол

Сливен

Карнобат

Стара Загора
Нова Загора
Пловдив
Пазарджик
Велико Търново
Габрово
Плевен
Варна
Добрич
Шумен
Радомир
Свиленград
Казанлък