Λουκάνικο με λαχανικά «Μπουργκάς»

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ

ΣΥΝΤΉΡÇΣΣ