Βρασμένο – καπνιστό λουκάνικο «Extra» από κρέας κοτόπουλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ

ΣΥΝΤΉΡÇΣΣ