Εταιρικός

Η Chicken Group Ltd. διαθέτει ένα καθιερωμένο δίκτυο εφοδιαστικής σχεδόν σε όλη τη Βουλγαρία, με εξαίρεση τις βορειοδυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές. Για την εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν πραγματοποιεί απευθείας παράδοση, η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερες από 20 εταιρείες διανομής και αποθήκες χονδρικής.

Бургас

Ямбол

Сливен

Карнобат

Стара Загора
Нова Загора
Пловдив
Пазарджик
Велико Търново
Габрово
Плевен
Варна
Добрич
Шумен
Радомир
Свиленград
Казанлък