Έκτακτη προσωρινή βοήθεια για αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την κρίση που προκάλεσε το covid-19

Η «CHECKEN GROUP» LTD. πόλη Μπουργκάς έλαβε στις 20.01.2021 οικονομική ενίσχυση ύψους 97,790 BGN από το Κρατικό Ταμείο «Γεωργίας» σύμφωνα με το μέτρο 21 «ΈΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΓΡΌΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΊΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΆΣΤΗΚΑΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΆΛΕΣΕ ΤΟ COVID-19» του Προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2022.