Σουβλάκια κοτόπουλο κατεψυγμένα και διατηρημένα με απλή ψύξη

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ

ΣΥΝΤΉΡÇΣΣ