Κατεψυγμένο και διατηρημένο με απλή ψύξη ολόκληρο κοτόπουλο χωρίς οστά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ

ΣΥΝΤΉΡÇΣΣ