Κατεψυγμένο και διατηρημένο με απλή ψύξη ολόκληρο κοτόπουλο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ

ΣΥΝΤΉΡÇΣΣ