Κατεψυγμένο και διατηρημένο με απλή ψύξη φιλέτο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ

ΣΥΝΤΉΡÇΣΣ