Κατεψυγμένη και διατηρημένη με απλή ψύξη μπριζόλα από μπούτι χωρίς δέρμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ

ΣΥΝΤΉΡÇΣΣ