Κατεψυγμένα συκωτάκια κοτόπουλου

συσκευασία

ημερομηνία λήξης

συντήρçσς