Κατεψυγμένα και διατηρημένα με απλή ψύξη σουβλάκια από χοιρινό κρέας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ

ΣΥΝΤΉΡÇΣΣ