Κατεψυγμένα και διατηρημένα με απλή ψύξη ολόκληρα μπούτια κοτόπουλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ

ΣΥΝΤΉΡÇΣΣ