Κατεψυγμένα και διατηρημένα με απλή ψύξη άνω μπούτια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ

ΣΥΝΤΉΡÇΣΣ