Κατεψυγμένα και διατηρημένα με απλή ψύξη μπούτια πάρτι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ

ΣΥΝΤΉΡÇΣΣ