Βρασμένο – καπνιστό φιλέτο κοτόπουλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ

ΣΥΝΤΉΡÇΣΣ