Βρασμένο – καπνιστό ζαμπόν από κρέας κοτόπουλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ

ΣΥΝΤΉΡÇΣΣ