Κατεψυγμένα και διατηρημένα με απλή ψύξη τεμάχια κοτόπουλου και εντόσθια. Σουβλάκια για γύρο από κρέας κοτόπουλου