Месото на птиците в сравнение с месото на млекопитаещите животни има много по-малко съединителна тъкан. То е по-крехко.